Belangrijke kenmerken van de werkzaamheden van Richimpulse zijn:

  1. Resultaatgericht; Richimpulse Consultancy levert concrete en vooraf overeengekomen resultaten.
  2. Gebaseerd op ervaring; hierdoor is Richimpulse Consultancy in staat om, samen met medewerkers van de klanten, waarde toe te voegen.
  3. Afgestemd op de organisatie; iedere organisatie heeft haar eigen cultuur, specifieke kennis en ervaring. Richimpulse Consultancy  is in staat om op een pragmatische manier gebruik te maken van de aanwezige kennis en ervaring.
  4. Betrokken; een noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle samenwerking. De inzet van Richimpulse Consultancy kenmerkt zich door betrokkenheid bij het wel en wee van de organisatie van de opdrachtgever.