Projecten:

Vooral projecten die met mensen te maken hebben vragen om ervaren projectleiders met managementvaardigheden, zonder afbreuk te doen aan de functionele vakgebieden. Voorbeelden zijn reorganisatieprojecten, projecten voor het opbouwen van een nieuwe organisatie,  automatiseringsprojecten etc.

Een voorbeeld van recente projecten is Appyhour.eu.